Nové:
Galéria

Inšpiratívne pedologické dni (PDF 55 kB)

Predbežný program

7. september 2016

09:00 – 10:30 registrácia

11:30 – 12:30 – úvodné prejavy (zástupcovia MPRV SR, NPPC VÚPOP, VUC BB,  Mesto Dudince)

1. Blok „Pôda a jej postavenie v spoločnosti“

12:30 – 13:00 – kľúčový referát

13:00 – 15:30 – prednášky

15:30 – 16:00 – prestávka

16:00 – 17:30 – prednášky

19:00 – spoločenský večer

8. september 2016

2. Blok „Multidisciplinárny výskum pôdy a jej zraniteľnosť“ I.

09:00 – 11:00 – prednášky

11:00 – 11:30 – prestávka

11:30 – 13:00 – prednášky

13:00 – 14:30 – obed

3. Blok „Multidisciplinárny výskum pôdy a jej zraniteľnosť“ II.

14:30 – 16:00 – prednášky

16:00 – 16:30 – prestávka

16:30 – 17:30 – prednášky

17:30 – záverečná diskusia a ukončenie oficiálnej časti konferencie

9. september 2016

09:00 – 14:00 pôdoznalecká exkurzia – Hontiansky región (vedie: Ing. Jozef Capuliak, PhD, Ing. Jozef Mališ, PhD). Pre exkurziu bude pripravený exkurzný sprievodca. Obed bude poskytnutý.

 

Pedologické dni 2016