Nové:
Galéria

Inšpiratívne pedologické dni (PDF 55 kB)

Registrácia cez webovú stránku ukončená.

Societas pedologica slovaca a Česká pedologická společnost

v spolupráci s

NPPC – Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava

NLC – Lesníckym výskumným ústavom  Zvolen

a

Mestom Dudince,

pod záštitou

 ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,

 

Vás pozývajú na medzinárodnú slovensko-českú konferenciu

Pedologické dni 2016

na tému

Pôda v krajine,

jej význam, postavenie a zraniteľnosť

Dudince 7. – 9. september 2016

 

 

Pedologické dni 2016