Vitajte na stránkach

Societas pedologica slovaca

 
 

Novinky:

Nový morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska 2014

 
 
Bolo vydané nové, 2. upravené vydanie Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska 2014 (MKSP 2014). Zakúpiť alebo objednať si ho môžete v knižnici NPPC-VÚPOP za 9,50 EUR.  
 
Kontakt: Societas pedologica slovaca, Gagarinova 10, 827 13, Bratislava, e.pivarcekova@vupop.sk