Vitajte na stránkach

Societas pedologica slovaca

 
 

Novinky:

FACES Field trip – Slovinsko (8. – 13. máj 2017)

V dňoch 8. – 13. mája sa uskutočnili v poradí už piate terénne práce, a to v Slovinsku  – „SLOVENIA FIELD TRIP“, v rámci projektu FACES zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd (WRB 2014).
 

BANÁT 2017 – pedologická exkurzia českých a slovenských pôdoznalcov do Rumunska v dňoch 21. – 25. 4. 2017

Pomerne narýchlo zorganizovaná akcia na podnet českých kolegov (Borek Šarapatka, Milan Sáňka) v spolupráci s našou Societas pedologica slovaca sa vydarila. Po viacerých plánovaných zmenách trasy sa nakoniec rozhodlo nejsť do Vojvodiny, ale len do Banátu. Jožko Kobza kontaktoval prof. Mihaila Dumitru, ktorý reagoval okamžite a postaral sa o zabezpečenie odborného programu. Ozval sa nám Dr. Yaroslav Lato (pomerne chabou slovenčinou), avšak ktorý veľmi rýchlo s nami nadviazal kontakt a rumunskí pôdoznalci boli ochotní ísť do oblasti Gerniku a Svätej Heleny, aby vykopali pôdne sondy a analyzovali pôdne vzorky. No skvelé!
 

Soil Science Conference 2017

Soil Science Conference Organized by Proffesional and Scientific Organizations from V4 countries
Degradation and Revitalization of Soil and Landscape (Soil Science Days 2017)
September 10–13, 2017, Olomouc, Czech Republic

Zasadnutie OPOP SAPV a SPS 12. 12. 2016

Dňa 12. decembra sa uskutočnilo spoločné zasadnutie členov Odboru pôdoznalectva a ochrany pôdy SAPV a Societas pedologica slovaca, o. z. vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave.
 
 
 

Fotogaléria z podujatia (bude doplnená)

50. výročie založenia Regionálneho pracoviska NPPC – VÚPOP v Banskej Bystrici

Dňa 22.6.2016 si Regionálne pracovisko Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (RP-VÚPOP) v Banskej Bystrici, ktorý je od 1.1.2014 začlenený pod Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), pripomenulo 50. výročie svojho založenia na slávnostnom zasadnutí konanom v spolupráci so Societas pedologica slovaca (SPS). Zasadnutie otvoril vedúci RP prof. Ing. Jozef Kobza, CSc. a privítal účastníkov stretnutia generácií,

Nový morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska 2014

 
 
Bolo vydané nové, 2. upravené vydanie Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska 2014 (MKSP 2014). Zakúpiť alebo objednať si ho môžete v knižnici NPPC-VÚPOP za 9,50 EUR.  
 
Kontakt: Societas pedologica slovaca, Gagarinova 10, 827 13, Bratislava, e.pivarcekova@vupop.sk