Vitajte na stránkach

Societas pedologica slovaca

 
 

Novinky:

K vzácnemu životnému jubileu prof. Ing. Juraja Hraška, DrSc.

prof. HraškoDňa  14. mája 2021 sa dožíva vzácneho životného jubilea Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., akademik SAV, zakladateľ a prvý riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín, nestor súčasnej pedológie na Slovensku.  Narodil v Točnici okres Lučenec, kde sú jeho korene už od mladosti  späté s pôdou (pochádza z maloroľníckej rodiny). Svoju profesionálnu dráhu začal po maturite vysokoškolským štúdiom na Fakulte pôdoznalectva a agrochémie Ústavu V. V. Dokučajeva v Charkove, ktorú ukončil v r. 1955.

2% podiel zaplatenej dane z príjmov

Milí členovia Societas pedologica slovaca a pracovníci VÚPOP,
 
Naša spoločnosť sa po roku opäť uchádza o 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov.

Rehabilitácia pracovníkov NPPC – VÚPOP

Pred dvomi rokmi Slovenskom otriasla kauza okolo agrodotácií na východe Slovenska. Miesto poľnohospodárskej pôdy boli vyplácané peniaze na plochy, ktoré s farmárčením absolútne nesúvisia - parkovisko, letisko alebo záhumienky. Bývalé vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) vtedy odvolalo vedúcich pracovníkov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) napriek ich nevine. Dnes sa im od ministra Jána Mičovského dostalo zadosťučinenia.
Minister s Miroslavom Kromkom

Významný pedológ profesor Bohdan Juráni oslávil 80 rokov

Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc. sa narodil 7. 3. 1940 v Martine. Jeho celoživotná práca je spojená s pôdou a na pôde. Po absolvovaní štúdia na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v roku 1962 profesor Juráni nastúpil do Laboratória pôdoznalectva v Bratislave (dnešný Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy), ktoré v rámci rozvoja pedológie realizovalo Komplexný prieskum poľnohospodárskych pôd na Slovensku. 

Zomrel profesor Konštantín Holobradý (1926 – 2020). Česť jeho pamiatke!

 
Prof. HolobradýDňa 29. júna 2020 zomrel prof. Ing. Konštantín Holobradý, CSc. vo veku 94 rokov, popredný slovenský pôdoznalec, pedochemik a ekológ.
 
Narodil sa 15.1.1926 v Červeníku (okres Trnava). Absolvent Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach, Ing. (1950), odborný asistentPoľnohospodárskej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach (1950-1952), v r. 1952-1970 pôsobil na Vysokej škole

POZOR – ZMENA ČÍSLA ÚČTU!

Pri platbách (členské príspevky, konferencie...) používajte už nové číslo účtu:
Majiteľ účtu:
Platba:
Societas pedologica slovaca
VÚB Bratislava-Ružinov, Kaštielska 2
Číslo bankového účtu (IBAN):
SK49 0200 0000 0042 9139 9151
BIC:
SUBASKBX
IČO:
30858895

Pedologické dni 2020

PDD 2018UPDATE: 
Milí kolegovia, pedológovia,
Vzhľadom na súčasnú situáciu, kedy musíme čeliť dopadom pandémie Covid 19, sa organizačný výbor Pedologických dní 2020 (vrátane predsedu ČPS) rozhodol konferenciu posunúť na budúci rok 2021. Konferencia by sa mala konať v Zuberci na tom istom mieste a by mala byť v 1. polovici septembra 2021.
Doterajšie registrácie sú platné aj na budúci rok. O konaní Pedologických dní 2021 vás budeme informovať priebežne.
Srdečne pozdravujem a opatrujte sa
Jaroslava Sobocká
 

Terénna pedologická exkurzia v bývalom Vojenskom obvode Javorina – november 2019

Societas pedologica slovaca (Pedologická sekcia SSPLPVV pri SAV) zorganizovala v dňoch 19. – 21. novembra 2019 terénnu pedologickú exkurziu v bývalom vojenskom obvode Javorina.  

Zomrel doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. (1933 – 2019)

Dňa 22. októbra 2019 zomrel vo veku 86 rokov popredný významný pôdoznalec doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. Patrí medzi zakladateľov koncepcie environmentálnych funkcii pôdy, antropizácie pôdy, paleopedológie na Slovensku. Česť jeho pamiatke!