5. celosvetová konferencia WASWAC / 5th WASWAC World Conference

V dňoch 19. – 23. júna 2023 sa bude konať na Univerzitě Palackého v Olomouci 5. celosvetová konferencia WASWAC s témou "Adaptačné stratégie na ochranu vody a pôdy v meniacom sa svete" (Adaptation Strategies for Soil and Water Conservation in a Changing World).