2% podiel zaplatenej dane z príjmov

Milí členovia Societas pedologica slovaca a pracovníci VÚPOP,
 
Naša spoločnosť sa po roku opäť uchádza o 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov.

Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie príspevku, hoci tohto roku predpokladám veľké aktivity nechystáme (Pedologické dni, terénne exkurzie do zahraničia nie), ale plánujeme Stredomorskú záhradu do Pezinka, resp. Tokajskú vinohradnícku oblasť a výročné zasadnutie SPS.
V prílohe je čiastočne vyplnené Vyhlásenie, ktoré treba vyplniť Vašimi údajmi a spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov (poslať na daňový úrad podľa trvalej adresy Vášho bydliska). Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 
 
 
 
Veľmi pekne ďakujeme a nech ste zdraví!
 

Úprimne
 
Jaroslava Sobocká
Predseda SPS