Konferencia Urbanizovaná krajina, pôda a klíma

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, 
Vás pozývajú na vedeckú konferenciu: URBANIZOVANÁ KRAJINA, PÔDA A KLÍMA 
ktorá sa bude konať 7. novembra 2019 v Konferenčnom centre Národného poľnohospodárskeho centra – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy na Trenčianskej ul. 55 v Bratislave. 
Viac informácií nájdete na stránke: https://www.pedologia.sk/ukpk/index.html 
Registrácia: https://www.pedologia.sk/ukpk/index.html#reg_form