Workshop WRB Summer, Toruń, Poľsko

Vážení pôdoznalci,
Pre všetkých, ktorí majú záujem o rozšírenie svojich znalostí vo Svetovom klasifikačnom systéme pôd WRB sa v roku 2019 koná workshop – WRB Summer v poľskom meste Toruń (30. jún – 4. júl 2019). Viac informácií nájdete na stránke: