Zasadnutie OPOP SAPV a SPS 12. 12. 2016

Dňa 12. decembra sa uskutočnilo spoločné zasadnutie členov Odboru pôdoznalectva a ochrany pôdy SAPV a Societas pedologica slovaca, o. z. vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave.
 
 
 

Fotogaléria z podujatia (bude doplnená)