Vitajte na stránkach

Societas pedologica slovaca

 
 

Novinky:

Výročná členská schôdza Societas pedologica slovaca 7. 12. 2023

Dňa 7. 12. 2023 sa konala výročná členská schôdza Societas pedologica slovaca. Uskutočnila sa v zasadacej miestnosti NPPC – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy na Trenčianskej 55 v Bratislave.

Agrofilm 2023

V rámci 39. ročníka medzinárodného filmového festivalu Agrofilm prebehne v termíne 4. 10. – 5. 10. 2023 v  priestoroch zasadacej miestnosti na prízemí sídla NPPC-VÚPOP na Trenčianskej 55 v Bratislave premietanie vybraných filmov.

Program premietania: http://agrofilm.sk/2023/program_nppc_BA_2023.pdf

Všetkých srdečne pozývame na premietanie.

Svetový deň pôdy – prezentácie

Zoznam prednášok, ktoré odzneli v rámci odborného semináru Svetový deň pôdy – Príležitosť riešiť udržateľnosť pôdy pre všetky zainteresované subjekty, ktorý sa konal 7. decembra 2022 v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy na Trenčianskej 55 v Bratislave:

Svetový deň pôdy – pozvánka na odborný seminár

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa pôdy (5. december). Seminár sa bude konať 7. decembra 2022 od 9.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí NPPC – VÚPOP na Trenčianskej 55 v Bratislave.
Vašu účasť potvrďte obratom na jaroslava.sobocka@nppc.sk.
Podrobný program nájdete v priloženej PDF pozvánke.

5. celosvetová konferencia WASWAC / 5th WASWAC World Conference

V dňoch 19. – 23. júna 2023 sa bude konať na Univerzitě Palackého v Olomouci 5. celosvetová konferencia WASWAC s témou "Adaptačné stratégie na ochranu vody a pôdy v meniacom sa svete" (Adaptation Strategies for Soil and Water Conservation in a Changing World).

Vzácne 70-ročné jubileum prof. Ing. Jozefa Kobzu, CSc. (17. 7. 1952)

Výber z Curricula publikovaného v Encyklopédii  Osobnosti Českej a Slovenskej republiky  (Britishpedia, British Publishing House Publication, 2020)

prof. Ing., CSc. O: vedecko-výskumný pracovník Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (Regionálne pracovisko Banská Bystrica), vedúci Regionálneho pracoviska;

Pedologické dni 2022 vo Zvolene

Vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás informovať o spustení portálu k Pedologickým dňom 2022 vo Zvolene. Informácie aj prihlasovací formulár nájdete na webovej adrese https://www.pedologia.sk/pdd2022/index.html.

Prof. Ing. Jozef HANES, PhD. sa dožíva vzácneho životného jubilea 90 rokov

Prof. Jozef Hanes
Narodil 22.1.1932 v Hriňovej (okres Zvolen). Po stredoškolskom štúdiu (1949-1953) absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (1958). Jeden rok na Štátnom oblastnom ústave pre vývoj a typizáciu poľnohospodárskych a lesníckych stavieb, v r. 1960 sa zamestnal na Agronomickej fakulte až do dôchodku v r. 2000 (Katedra pôdoznalectva, neskôr Katedra agrochémie a pôdoznalectva a nakoniec Katedra pedológie a geológie).

EÚ schválila novú Stratégiu o pôde do roku 2030

Stratégia hneď na úvod zhodnocuje, že aj napriek skutočnosti, že „pôda je hostiteľom viac ako 25 % všetkej biodiverzity na planéte a je základom potravinových reťazcov, ktoré vyživujú ľudstvo a nadzemnú biodiverzitu“, 70% pôd nie je zdravých. Z tohto dôvodu musíme podľa EK venovať naliehavú pozornosť ochrane a ozdraveniu pôdy. Hlavnou víziou stratégie je dosiahnuť zdravú pôdu do r. 2050, kedy by sa „ochrana, trvalo udržateľné využívanie a obnova pôdy stali normou“. EÚ stratégia pre pôdu do r. 2030 stanovuje stredno a dlhodobé ciele, ktoré prispievajú k cieľom EGD.

Stredomorská záhrada 2021 – exkurzia

Dňa 2. 7. 2021 sa uskutočnila exkurzia SPS pod názvom Potenciály využitia vinohradníckych pôd v podmienkach Malokarpatského vinohradníckeho rajónu v Pezinku v areáli Stredomorskej záhrady.
Odborná exkurzia bola zameraná na problematiku hodnotenia kvality pôd z hľadiska historických súvislostí a spoločenskej objednávky vinohradníckych produktov Malokarpatskej oblasti.
Program podujatia:
2.7.2021 – príchod do Pezinka o 10,00 hod. 
· Úvod do problematiky využívanie vinohradníckych pôd v Malokarpatskom vinohradníckom rajóne (RNDr. V. Píš, PhD.)
· Pôdne pomery Malých Karpát vrátane vinohradníckych pôd (doc. RNDr. J. Sobocká, CSc.)
· Prehliadka záhrady
· Diskusia a pohostenie
Odchod cca o 15.00 hod.
 
Galéria z podujatia bude doplnená.