Spomienková slávnosť venovaná 10. výročiu úmrtia Ing. Pavla Jambora, CSc.

Kedy
25. 6. 2015
Kde
PVOD Kočín-Šterusy