Stredomorská záhrada - video

V sekcii Zaujímavosti / Video pribudlo video z odborného podujatia Stredomorská záhrada - Teplomilné stanovištia Malokarpatskej vinohradníckej oblasti podmienené geomorfologickými​ mikroklimatickými a pôdnymi podmiekami, ktoré sa konalo dňa 3. 7. 2014 v záhrade RNDr. Vladimíra Píša, CSc., Stará hora, Pezinok.
 
 
Za pekné video ďakujeme jeho tvorcom Andrei Rášovej a Pavlovi Bezákovi.