Stredomorská záhrada - fotogaléria

V sekcii Zaujímavosti / Fotogaléria pribudla fotogaléria z odborného podujatia Stredomorská záhrada - Teplomilné stanovištia Malokarpatskej vinohradníckej oblasti podmienené geomorfologickými​ mikroklimatickými a pôdnymi podmiekami, ktoré sa konalo dňa 3. 7. 2014 v záhrade RNDr. Vladimíra Píša, CSc., Stará hora, Pezinok.