Informačné stretnutie k projektu SONDAR pre Malokarpatskú oblasť

Cieľom informačného stretnutia je oboznámiť predstaviteľov obcí Malokarpatskej oblasti o výsledkoch projektu SONDAR a o činnosti Európskeho združenia pre krajinu a pôdu (ELSA) a ponúknuť obciam členstvo v tomto združení.
 
Okrem predstaviteľov obcí sú srdečne vítaní aj členovia SPS, ktorí majú záujem o využívanie pôdy a jej súvis s územným plánovaním.
 
Miesto a čas konania:
29. 10. 2013
Stretnutie sa bude konať v niektorej z malokarpatských obcí (miesto konania upresníme).