Fotogaléria z prednášky doc. Čurlíka

V sekcii Zaujímavosti / Fotogaléria pribudla fotogaléria z prednášky doc. RNDr. Jána Čurlíka, DrSc. s názvom "Autigénne karbonáty (kalkréty) v pôdach, ich genéza, klasifikácia a implikácie pre poznanie vývoja pôd", ktorá sa konala dňa 21. 1 .2014 sa na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy.