Pozvánka na prednášku

Societas pedologica slovaca Vás pozýva na odbornú prednášku "Autigénne karbonáty (kalkréty) v pôdach, ich genéza, klasifikácia a implikácie pre poznanie vývoja pôd". Prednášať bude doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc. .
 
Miesto a čas konania
Štvrtok 21. 1. 2014 o 14:00
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10, 827 13 Bratislava