Pozvánka na prednášku

Societas pedologica slovaca Vás pozýva na odbornú prednášku "Výskum a monitoring sucha v Českej republike". Prednášať príde prof. Ing. Zdeněk Žalud, PhD.
 
Miesto a čas konania:
Štvrtok 28. 11. 2013 o 14:00
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10, 827 13 Bratislava