Pozvánka na prednášku

Societas pedologica slovaca Vás pozýva na odbornú prednášku Doc. Ing. Zoltána Bedrnu, DrSc. na tému "Nové poznatky v pedogeografii Slovenska a sveta". 
 
Miesto a čas konania:
Streda 6. 11. 2013 o 14:00
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10, 827 13 Bratislava