Pôdoznalecké dni 2014 - pozvánka, registrácia

 
 
Termín registrácie je 30.6. 2014. Registračný formulár vo formáte pdf je nutné stiahnuť, vyplniť a následne poslať stlačením tlačidla "odoslať" (s využitím Vášho e-mailového klienta) alebo uložiť a poslať ako prílohu na adresu d.capkovicova@vupop.sk a b.ilavska@vupop.sk .