Vedecký seminár "Environmentálne indexy, agroenvironmentálne opatrenia a ekosystémové služby v krajine" - program

Bol zverejnený program vedeckého semináru "Environmentálne indexy, agroenvironmentálne opatrenia a ekosystémové služby v krajine". Registrácia začína o 9:00, otvorenie semínara vzápätí o 9:30.
 
Miesto a čas konania:
Streda 27. 11. 2013 o 9:00 (registrácia účastníkov)
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10, 827 13 Bratislava