Vedecký seminár "Environmentálne indexy, agroenvironmentálne opatrenia a ekosystémové služby v krajine"

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy a Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied pozývajú členov Societas pedologica slovaca na vedecký seminár "Environmentálne indexy, agroenvironmentálne opatrenia a ekosystémové služby v krajine". Účasť na vedeckom seminári je bez poplatkov. Záväznú prihlášku prosíme poslať (v elektronickej forme) najneskôr do 14. novembra 2013. Viac inforacií v pozvánke nižšie:
 
Miesto a predbežný čas konania:
Streda 27. 11. 2013 o 9:00
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10, 827 13 Bratislava