Fotogaléria z podujatí

FACES Field Trip

 

Bela Krajina, Slovinsko

8. - 13. 5. 2017

Banát 2017

 

Banát, Rumunsko

21. - 25. 4. 2017

Spomienková slávnosť venovaná 10. výročiu úmrtia Ing. Pavla Jambora, CSc.

 

PVOD Kočín-Šterusy

25. 6. 2015

Pôdoznalecké dni 2014

 

Skalica, Dom kultúry

9. - 11. 9. 2014

Stredomorská záhrada

 

Stará hora, Pezinok

3. 7. 2014

Autigénne karbonáty (kalkréty) v pôdach, ich genéza, klasifikácia a implikácie pre poznanie vývoja pôd

 

NPPC-VÚPOP, Bratislava

21. 1. 2014

Valné zhromaždenie

 

VÚPOP, Bratislava

6. 12. 2013

Antropizácia pôd X

 

VÚPOP, Bratislava

7. - 8. 3. 2013

Pedologické dni 2012

 

Detské rekreačné zariadenie Vihorlat, Snina

18. - 20. 9. 2012

Slávnostné zasadnutie venované životnému jubileu Michala Džatka

 

VÚPOP, Bratislava

29. 9. 2011

TORUN 2011

 

Torun, Poľsko

10. - 15. 9. 2011

Seminár venovaný životnému jubileu prof. Juraja Hraška

 

VÚPOP, Bratislava

27. 5. 2011

2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti

 

Kongresové centrum na radnici, Rožňava

29. 9. - 1. 10. 2010

Ukrajina 2009

 

Ukrajina

20. - 26. 8. 2009

5. pôdoznalecké dni

 

Hotel Kaskády, Sielnica

15. - 16. 10. 2008

Pôdoznalecká exkurzia

 

Záhorská a Podunajská nížina

7. - 8. 10. 2008

Odovzdanie čestného uznanie doc. Dušanovi Randuškovi

 

24. 6. 2008

Antropizácia pôd IX

 

VÚPOP, Bratislava

27. - 28. 5. 2008

1. konferencia Českej a Slovenskej pedologickej spoločnosti

 

Hotel Relax, Rožnov pod Radhoštem (Česko)

20. - 23. 8. 2007

3. pôdoznalecké dni

 

Kaštiel, Mojmírovce

22. - 24. 6. 2004

2. pôdoznalecké dni

 

Hotel Akadémia, Stará Lesná

16. - 18. 6. 2003