Fotogaléria - Stredomorská záhrada

     
3. 7. 2014 Stará hora, Pezinok
  RNDr. Vladimír Píš, CSc. - Teplomilné stanovištia Malokarpatskej vinohradníckej oblasti podmienené geomorfologickými, mikroklimatickými a pôdnymi podmiekami