Fotogaléria - Prednáška doc. Čurlíka

     
21. 1. 2014 VÚPOP, Bratislava
  Prednáška: Doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc. : Autigénne karbonáty (kalkréty) v pôdach, ich genéza, klasifikácia a implikácie pre poznanie vývoja pôd