Vedecký seminár venovaný životnému jubileu Michala Džatka

Téma

Od mapovania a hodnotenia pôd k udržateľným sústavám využívania pôdy a krajiny

Kedy
26. 9. 2006
Kde
VÚPOP, Bratislava
 
Hlavným cieľom vedeckého seminára nie je len hodnotenie doterajších výsledkov, ale predovšetkým motivácia ich využitia a zdokonalenia pre ďalšie smerovanie rozvoja pôdoznalectva v nových socioekonomických podmienkach
 

Na stiahnutie:

Pozvánka