2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti

Téma

Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapovaní pôd

Kedy
29. 9 - 1. 10. 2010
Kde
Kongresové centrum na radnici, Hotel Kras, Rožňava
Registračný
Poplatok
60 € (Základné vložné)
30 € (Dôchodcovia, študenti)
15 € (Exkurzia)
Dôležité termíny
Platba:
Dodanie abstraktu
Dodanie príspevku:
do 15. 6. 2010
do 15. 6. 2010
do 30. 9. 2010