Celosvetové pôdoznalecké podujatia 2019

Zoznam odporúčaných celosvetových medzinárodných pedologických konferencií v roku 2019 podľa IUSS (v sekcii Upcoming Meetings). Pre bližšie informácie o konferencii, kliknite na príslušnú ikonu  alebo na názov konferencie.
       
30. 6. - 4. 7.ToruńPoland
Workshop WRB Summer