Celosvetové pôdoznalecké podujatia 2017

Zoznam odporúčaných celosvetových medzinárodných pedologických konferencií v roku 2017 podľa IUSS (v sekcii Upcoming Meetings). Pre bližšie informácie o konferencii, kliknite na príslušnú ikonu  alebo na názov konferencie.
       
28. - 29. 9.BratislavaSlovakia
ENSA 2017@Bratislava