Celosvetové pôdoznalecké podujatia 2014

Zoznam odporúčaných celosvetových medzinárodných pedologických konferencií v roku 2014 podľa IUSS (v sekcii Upcoming Meetings). Pre bližšie informácie o konferencii, kliknite na príslušnú ikonu  alebo na názov konferencie.