Archív noviniek

Pôdoznalecké dni 2014 - pozvánka, registrácia

 
 
Termín registrácie je 30.6. 2014. Registračný formulár vo formáte pdf je nutné stiahnuť, vyplniť a následne poslať stlačením tlačidla "odoslať" (s využitím Vášho e-mailového klienta) alebo uložiť a poslať ako prílohu na adresu d.capkovicova@vupop.sk a b.ilavska@vupop.sk .

Fotogaléria z prednášky doc. Čurlíka

V sekcii Zaujímavosti / Fotogaléria pribudla fotogaléria z prednášky doc. RNDr. Jána Čurlíka, DrSc. s názvom "Autigénne karbonáty (kalkréty) v pôdach, ich genéza, klasifikácia a implikácie pre poznanie vývoja pôd", ktorá sa konala dňa 21. 1 .2014 sa na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy.
 

Pozvánka na prednášku

Societas pedologica slovaca Vás pozýva na odbornú prednášku "Autigénne karbonáty (kalkréty) v pôdach, ich genéza, klasifikácia a implikácie pre poznanie vývoja pôd". Prednášať bude doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc. .
 
Miesto a čas konania
Štvrtok 21. 1. 2014 o 14:00
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
 

Dokumenty SPS

V sekcii Na stiahnutie / Dokumenty SPS pribudli dokumenty z valného zhromaždenia SPS z dňa 6. 12. 2013.
 
 
 
 
 
 

Celosvetové podujatia 2014

V sekcii Celosvetové podujatia / Zoznam podujatí / 2014 pribudol zoznam celosvetových podujatí pripravovaných na rok 2014.

Valné zhromaždenie SPS 2013

Dňa 6. 12 .2013 sa pri príležitosti Svetového dňa pôdy konalo Valné zhromaždenie Societas pedologica slovaca na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prezrite si fotogalériu k tomuto podujatiu.
 

Vedecký seminár "Environmentálne indexy, agroenvironmentálne opatrenia a ekosystémové služby v krajine" - program

Bol zverejnený program vedeckého semináru "Environmentálne indexy, agroenvironmentálne opatrenia a ekosystémové služby v krajine". Registrácia začína o 9:00, otvorenie semínara vzápätí o 9:30.
 
Miesto a čas konania:
Streda 27. 11. 2013 o 9:00 (registrácia účastníkov)
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
 
 
 
 

Pozvánka na prednášku

Societas pedologica slovaca Vás pozýva na odbornú prednášku "Výskum a monitoring sucha v Českej republike". Prednášať príde prof. Ing. Zdeněk Žalud, PhD.
 
Miesto a čas konania:
Štvrtok 28. 11. 2013 o 14:00
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
 

Vedecký seminár "Environmentálne indexy, agroenvironmentálne opatrenia a ekosystémové služby v krajine"

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy a Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied pozývajú členov Societas pedologica slovaca na vedecký seminár "Environmentálne indexy, agroenvironmentálne opatrenia a ekosystémové služby v krajine". Účasť na vedeckom seminári je bez poplatkov. Záväznú prihlášku prosíme poslať (v elektronickej forme) najneskôr do 14. novembra 2013. Viac inforacií v pozvánke nižšie:
 
Miesto a predbežný čas konania:
Streda 27. 11. 2013 o 9:00
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
 
 
 
 
 
 

Pozvánka na prednášku

Societas pedologica slovaca Vás pozýva na odbornú prednášku Doc. Ing. Zoltána Bedrnu, DrSc. na tému "Nové poznatky v pedogeografii Slovenska a sveta". 
 
Miesto a čas konania:
Streda 6. 11. 2013 o 14:00
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10, 827 13 Bratislava