Zoznam účastníkov bude doplňovaný priebežne.

 

1. Mgr. Martin Valček, Bratislava, SK

2. doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc., Bratislava, SK

3. prof. Ing. Jozef Kobza, CSc., Banská Bystrica, SK

4. prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., Olomouc, ČR

5. Ing. Václav Kadlec, PhD., Praha, ČR

6. Karel Fiala, Vikýřovice, ČR

7. doc. Ing. Jan Horáček, CSc., České Budějovice, ČR

8. Ing. Michaela Smatanová, PhD., Brno, ČR

9. Ing. Stanislav Mach, Praha, ČR

10. Ing. Dušan Reininger, PhD., Brno, ČR

11. Dr. Ing. Přemysl Fiala, Brno, ČR

12. Dr. Juan Carlos Garcia-Gil, Madrid, ES

 

 

 

Pod záštitou

ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Spolupracujúce organizácie

Sponzorské organizácie

Poľnohospodárske výrobné

a obchodné družstvo Kočín