Zoznam účastníkov bude doplňovaný priebežne.

 

1. Mgr. Martin Valček, Bratislava, SK

2. doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc., Bratislava, SK

 

 

 

 

Pod záštitou

Spolupracujúce organizácie

Sponzorské organizácie

Poľnohospodárske výrobné

a obchodné družstvo Kočín