Zoznam účastníkov bude doplňovaný priebežne.

 

1. Mgr. Martin Valček, Bratislava, SK

2. doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc., Bratislava, SK

3. prof. Ing. Jozef Kobza, CSc., Banská Bystrica, SK

4. prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., Olomouc, ČR

5. Ing. Václav Kadlec, PhD., Praha, ČR

6. Karel Fiala, Vikýřovice, ČR

7. doc. Ing. Jan Horáček, CSc., České Budějovice, ČR

8. Ing. Michaela Smatanová, PhD., Brno, ČR

9. Ing. Stanislav Mach, Praha, ČR

10. Ing. Dušan Reininger, PhD., Brno, ČR

11. Dr. Ing. Přemysl Fiala, Brno, ČR

12. Dr. Juan Carlos Garcia-Gil, Madrid, ES

13. Ing. Jana Konečná, PhD., Praha, ČR

14. doc. Ing. Nora Polláková, PhD., Nitra, SK

15. doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD., Nitra, SK

16. Ing. Ladislav Kubík, PhD., Brno, ČR

17. doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD., Nitra, SK

18. Ing. Martin Juriga, Nitra, SK

19. Ing. Vítězslav Vlček, PhD., Brno, ČR

20. doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc., Brno, ČR

21. Ing. Svatava Křížková, Praha, ČR

22. RNDr. Anna Žigová, CSc., Praha, ČR

23. prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc., Brno, ČR

24. prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc., Nitra, SK

25. RNDr. Jarmila Makovníková, CSc., Banská Bystrica, SK

26. Ing. Jan Vopravil, PhD., Praha, ČR
27. Bc. Martin Petera, Praha, ČR
28. Věra Štěpánová, Praha, ČR
29. Ing. Petra Huislová, Bechyně, ČR

30. doc. Ing. Jana Podhrázská, PhD., Brno, ČR

31. Ing. Tomáš Khel, Praha, ČR

32. doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., Bratislava, SK

33. Ing. Viera Horváthová, Praha, ČR

34. Ing. Ladislav Kováč, PhD., Michalovce, SK

35. prof. Pavel Dlapa, Bratislava, SK

36. RNDr. Danka Kotorová, PhD., Michalovce, SK

37. Mgr. Andrej Hrabovský, PhD., Bratislava, SK

38. Mgr. Peter Hanajík, PhD., Bratislava, SK

39. Ing. Julie Jeřábková, Praha, ČR

40. Jana Šimečková, Brno, ČR
41. Ing. Jakub Elbl, PhD., Horní Moštěnice, ČR

42. Ing. Antonín Kintl, Troubsko, ČR

43. doc. Ing. Erika Gömöryová, Zvolen, SK

44. Ing. Lenka Pavlů, PhD., Praha, ČR
45. RNDr. Jaroslav Staňa, Brno, ČR

46. prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc., Bratislava, SK

47. Ing. Mikuláš Kočiš, Zvolen, SK

48. Mgr. Tatsiana Kulikova, Bratislava, SK

49. RNDr. Andrea Rášová, Bratislava, SK

50. Mgr. Jozef Koreň, Bratislava, SK

51. Ing. Richard Gere, Zvolen, SK

52. Mgr. Anna Juřicová, Praha, ČR

53. doc. Ing. Radim Vácha, PhD., Praha, ČR

54. Robert Minařík, Praha, ČR

55. Daniel Žížala, Praha, ČR
56. Ing. Petra Vokurková, PhD., Praha, ČR

57. RNDr. Martin Saksa, PhD., Bratislava, SK

58. Ing. Božena Šoltysová, PhD., Michalovce, SK

59. prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., Praha, ČR

60. Dr. Ing. Milan Sáňka, Brno, ČR

61. Ing. Marián Homolák, PhD., Zvolen, SK

62. doc. RNDr. Juraj Bebej, CSc., Zvolen, SK

63. Ing. Aleš Klement, PhD., Praha, ČR

64. Mgr. Frederik Sekucia, Bratislava, SK

65. Mgr. Jan Skála, Praha, ČR

66. Ing. Miroslav Fér, PhD., Praha, ČR

67. Vladimír Papaj, Praha, ČR

68. Ing. Helena Coufalová, Praha, ČR

69. Ing. Ladislav Menšík, PhD., Jevíčko, ČR

70. prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Praha, ČR
71. Ing. Eva Kunzová, CSc., Praha, ČR

72. Mgr. Richard Lazúr, Bratislava, SK

73. Ing. Marek Bednář, PhD., Olomouc, ČR

74. Ing. Jan Černohorský, Olomouc, ČR

75. Ing. Petra Křížová, Praha, ČR
76. Václav Tejnecký, Praha, ČR

77. Ing. Pavel Pavlenda, PhD., Zvolen, SK

78. Antonín Nikodem, Praha, ČR

79. RNDr. Blanka Ilavská, PhD, Bratislava, SK

80. Dr.h.c. prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., Praha, ČR

81. Mgr. Vít Kodeš, PhD., Praha, ČR

82. Karel Fiala, Vikýřovice, ČR
83. Ing. Ján Halas, PhD., SK

84. doc. Mgr. Ivan Šimkovič, PhD., Bratislava, SK

85. prof. Hana Šantrůčková, České Budějovice, ČR
86. RNDr. Vladimíra Bryndová, Studénka, ČR

87. Ing. Michal Kotus, Praha, ČR 

 

Pod záštitou

ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Spolupracujúce organizácie

Sponzorské organizácie

Poľnohospodárske výrobné

a obchodné družstvo Kočín