Termín registrácie a úhrady vložného predĺžený do 15. júla 2018.

Registrácia ukončená.

Pod záštitou

ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Spolupracujúce organizácie

Sponzorské organizácie

Poľnohospodárske výrobné

a obchodné družstvo Kočín