Vitajte na nových stránkach

Societas pedologica slovaca

 
 

Novinky:

50. výročie založenia Regionálneho pracoviska NPPC – VÚPOP v Banskej Bystrici

Dňa 22.6.2016 si Regionálne pracovisko Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (RP-VÚPOP) v Banskej Bystrici, ktorý je od 1.1.2014 začlenený pod Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), pripomenulo 50. výročie svojho založenia na slávnostnom zasadnutí konanom v spolupráci so Societas pedologica slovaca (SPS). Zasadnutie otvoril vedúci RP prof. Ing. Jozef Kobza, CSc. a privítal účastníkov stretnutia generácií,

Nový morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska 2014

 
 
Bolo vydané nové, 2. upravené vydanie Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska 2014 (MKSP 2014). Zakúpiť alebo objednať si ho môžete v knižnici NPPC-VÚPOP za 9,50 EUR.  
 
Kontakt: Societas pedologica slovaca, Gagarinova 10, 827 13, Bratislava, e.pivarcekova@vupop.sk